12 února, 2017

Třpytný dvůr


Krásné šaty, romatické lokny a život v bohatství. To je celá existence mladé hraběnky se zvučným přízviskem. Když však její rodinu postihne finanční krize, bere osud do svých rukou a utíká se bohatě vdát do nově vznikající země jménem Adorie. Zde s hraběnkou mají ale vlastní plány, a tak dívka, nucena skrývat svou totožnost, bojuje o své štěstí i o svůj život.
Třpytný dvůr: škola a zároveň výnosný podnik. Přicházejí sem chudé dívky z celého Osfridu, aby se zdokonalily ve finesách společenského chování. Jedině tak budou moci uzavřít sňatek s bohatým a mocným mužem z Adorie, Nového světa.
Hraběnka Adelaide se tomuto pravidlu vymyká, ta už díky svému původu vybrané způsoby ovládá. Přesto přichází do Třpytného dvora přestrojená za služku, aby později mohla v Adorii začít nový život. Daří se jí utajit svou identitu před všemi, jen ne před okouzlujícím Cedrikem Thornem, synem bohatého majitele Třpytného dvora.
Když Adelaide zjistí, že také Cedric skrývá velmi nebezpečné tajemství, společně vymyslí plán, jak z jejího podvodu vytěžit maximum. Komplikace na sebe ale nenechají dlouho čekat – nejprve je třeba překonat zrádné moře mezi Osfridem a Adorií, kde pak Adelaide padne do oka budoucímu guvernérovi. A jako by to všechno nestačilo, mezi Adelaide a Cedrikem to pořádně jiskří – a pokud toto jiskření přeroste v plamen, hrozí Třpytnému dvoru skandál a oni dva budou vyhnáni do divoké nezmapované země...

Hlavní hrdinka příběhu je typicky rozmazlená slečinka z bohaté rodiny, která však prochází finančnní krizí. Rozprodává majetek, propouští služebnictvo, a tak je mladá hraběnka nucena provdat se za bohatého muže z okolí, kterému nebude vadit její neblahá situace, avšak ocení její titul. Hraběnka je však proti takovému svazku a hledá cestu k úniku. Když za její služebnou, která také dostala výpověď, přichází sympatický student Cedrik, a láká služku k podpisu zajímavé smlouvy, jež dává možnost chudým děvčatům provdat se za bohaté muže v nově rozvíjející se zemi, hraběnka se znenadání rozhodne - uplatí služebnou, přebírá její totožnost a odjíždí za moře hledat svoje sny.

Kniha Třpytný dvůr je romantickým příběhem bohaté dívky z uznávané rodiny, která se rozhodne vzít svůj osud do vlastních rukou. Společně s obyčejnými děvčaty nastoupí do speciální školy, kde nuzné dívky učí etiketě, tanci a vnešenému chování. Čím lépe si dívka povede, tím vyšší má šanci vdát se za toho nejbohatšího muže v nové zemi jménem Adorie. Cedrik, syn majitele tohoto podniku o hraběnčině pravé totožnosti ví, a snaží se jí pomáhat v jejím usílí. Když však hraběnka konečně dorazí do Adorie, nic není tak, jak se zdálo a musí se vyrovnat s novou situací. Čeká ji ještě dlouhá cesta, na níž si ušpiní své krásné šaty a sedře ruce do krve.
,,Hej slečinko, vyhrň si sukni a ukaž nám vopravdickej klenot!" Zmocnil se mě vztek, který mě alespoň trochu zahřál.
Musel přece existovat lepší způsob, jak nám najít manžely, než nás nechat promenádovat se v téhle divočině a hodnotit podle toho, jak vypadáme.
První polovina knihy je převážně o vzrušení z nadcházející cesty do Adorie, o vzniklých přátelství, i o nepěkném chování a rivalitě mezi dívkami. Druhá polovina knihy je ovšem již velice akční a zcela se vymyká celému stylu knihy. Jako bych se znenadání ocitla ve westernu. Budeme těžit zlato a objevíme nečekané možnosti v novém světě. Spolu s hlavní hrdinkou odstrojíme přetvářku a zabojujeme si o život. Hraběnčin osud se skutečně změní. Ale ne způsobem, jež v počátku očekávala.

Třpytný dvůr je neuvěřitelně čtivý, podmanivý a zábavný. Je celkem komplikovaný, má v sobě mnoho různých scén z různých prostředí, a je pro mě těžké vzpomenout si na cizí jména či názvy měst. Důležité slovo má v knize také náboženství - utlačování těch, kdo věří něčemu jinému, než většina, a rasismus. První část mi připomínala pozlátko ze série Selekce, poté už to ale opravdu bylo něco jiného. Na své si přijdou romantické duše, které nejsou na oddechovky a radši se udržují v neustálém napětí.

Nejlepší cenu této knihy hledejte na srovname.cz
https://www.srovname.cz/vyhledat/previs?search=t%C5%99pytn%C3%BD+dv%C5%AFr


7 komentářů: